Tip 2 diyabet belirtileri temelde aşağıda yer aldığı şekildedir:

  • Çok fazla su içme
  • Çok sık idrara çıkma
  • Yoğun ağız kuruluğu
  • Çabuk yorulma ve halsizlik
  • Gece sık sık idrara çıkma
  • Tekrarlanan ve çabuk geçmeyen enfeksiyonlar
  • Bulanık görme durumu
  • Kaşıntı

Yukarıda sayılan maddeler Tip 2 diyabetin en net belirtileri arasında yer almaktadır.